Jeśli masz kłopoty z zasypianiem, albo w ogóle nie umiesz zasnąć w nocy, zgłoś się do nas! =>

Czego się boimy

bezsenność leczenie warszawaKażdy się czegoś boi.
Wielu z nas obawia się choroby, utraty pracy, czy też straty bliskiej osoby.

Są to naturalne lęki, które towarzyszą większości ludzi.

Wiemy, że wcześniej czy później będziemy musieli stanąć twarzą w twarz z traumatyczną sytuacją - każdy może stracić bliską osobą, każdy może zachorować, każdy może stracić pracę.
To są te najsilniejsze lęki i najbardziej obciążające psychicznie sytuacje. Bardzo trudno jest po takich przejściach wrócić do normalnego życia, a często okazuje się to wręcz niemożliwe.

I chyba tego boimy się najbardziej - że stracimy w życiu to, co dla nas najważniejsze, że stracimy poczucie sensu.

Brzmi bardzo pesymistycznie, jednak każdy z nas czasami ma takie myśli.

Insomnia - definicja

Korzystając z Wikipedii, prezentuję oto krótką definicję bezsenności:
Bezsenność (asomia, agrypnia, łac.

insomnia, ang.

insomnia) ? jest zakłóceniem stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jakość snu.

Bezsenność może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami są brak poczucia wypoczęcia, gorsze samopoczucie lub zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia.
Bezsenność może być rozumiana bądź jako objaw, bądź jako odrębna jednostka chorobowa.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezsenno%C5%9B%C4%87

Typ pierwszy bezsenności

bezsenność leczenie warszawaWiele jest typów insomnii, jak się okazuje, oto jeden z nich, dzięki Wikipedii:
Bezsenność pierwotna (inaczej samoistna) ? uważana jest za odrębną jednostkę chorobową należącą do zaburzeń snu (charakteryzującą się określonym zespołem objawów, profilem patofizjologicznym, określonym przebiegiem, przewidywalną odpowiedzią na leczenie), w której bezsenność nie jest związana z innymi zaburzeniami psychicznymi, ani też z chorobami somatycznymi czy działaniem substancji psychoaktywnych.
W większości przypadków do zachorowania na bezsenność pierwotną dochodzi nagle pod wpływem stresujących wydarzeń życiowych. Po ustaniu czynnika stresogennego bezsenność przechodzi w fazę przewlekłą i może ustąpić po kilku miesiącach lub trwać latami, w trakcie których dochodzi do przejściowych pogorszeń i popraw.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezsenno%C5%9B%C4%87.

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: