Czy można zlecić outsourcing środowiskowy po pracy?

pływu działalności firmy na środowisko, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń. Zarządzanie Emisjami: Pomoc w redukcji emisji gazów cie

Czy można zlecić outsourcing środowiskowy po pracy? obsługa w zakresie ochrony środowiska

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efektywnym zarządzaniu

Usługi ochrony środowiska dostępne dla firm:

Audyt Ekologiczny: Przeprowadzenie szczegółowej oceny wpływu działalności firmy na środowisko, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń.

Zarządzanie Emisjami: Pomoc w redukcji emisji gazów cie