druk cyfrowy etykiet

Przemysł poligraficzny jest szczególną dziedziną produkcyjną

druk cyfrowy etykiet
Poligrafia – dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków.
Na przestrzeni wieków zachodziły w niej zmiany, aż osiągnęła ona dzisiejszy etap przemysłowy, którego rozwój zachodzi w jeszcze szybszym tempie.
Przemysł poligraficzny jest szczególną dziedziną produkcyjną – obejmuje opracowywanie wzorców (for.

Widok do druku:

druk cyfrowy etykiet